[صفحه اصلي ]     [ English ]  
انجمن ایمنی زیستی ایران awt-yekta Biosafety Society of Iran
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
درباره ما::
اخبار ::
عضويت ::
فعاليت ها::
مراکز مرتبط::
انتشارات::
تماس با ما::
::
عضويت در انجمن
 فرم عضويت حقيقی
فرم عضويت حقوقي
 
..
خبرنامه انگليسی

عضويت رايگان در خبرنامه هفتگی

بيوتکنولوژی کشاورزی و

مهندسی ژنتيک

Crop Biotech Update

AWT IMAGE

..
خبرنامه ايمنی‌زيستی
..
خبرنامه تراريخته
خبر نامه تراريخته
خبرنامه ويژه چهارمين همايش ملی مهندسی ژنتيک و ايمنی زيستی و هشتمين همايش بيوتکنولوژی کشور
AWT IMAGE
پيش‌شماره
روز اول
روز دوم
روز سوم
..
پايگاه‌های مرتبط
..
انجمن‌های علمی
..
موسسه‌های مرتبط
..
گزارش فعاليت‌ها
..
جستجو در پايگاه

جستجوي پيشرفته
..
دريافت اطلاعات پايگاه
نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه، در كادر زير وارد كنيد.
..
:: خوش آمديد ::

انجمن ايمنی زيستی ايران

Biosafety Society of Iran

AWT IMAGE
:: صفحه اصلی : سومين جشنواره زيست فناوری جمهوری اسلامی ايران ::
 | تاريخ ارسال: 1/11/1393 | 
فراخوان سومين جشنواره دستاوردهای زيست فناوری ايران
 Iran Biotech 2015

 AWT IMAGE

>
:: صفحه اصلی : کشاورزی علم درجه چندم ::
                                                                                کشاورزی علم درجه چندم؟
نويسنده: منصور اميدی - استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
کشاورزی از بخش‌های آسيب پذير جامعه است و نياز مداوم به حمايت دارد، عدم توجه به کشاورزی، به معنی عدم توجه به محيط زيست و منابع طبيعی و از همه مهم‌تر منابع آبی است. در حال حاضر در کشور ما منابع آبی به شدت در حال نابودی است و جالب است که خود اين کشاورزی و عدم توجه به محيط زيست، عامل اساسی اين نابودی است. در بسياری از مناطق، آب‌های فسيلی از اعماق زمين خارج و با مصرف بی رويه و بی برنامه، به محصولات برنامه ريزی نشده و هدر رفت‌های مختلف تبديل می‌شود. بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع به شدت تخريبی است. درياچه‌ها و تالاب‌ها به سرعت در حال نابودی است. علاوه بر همه اين موارد، بايد تغييرات اقليم و پيامدهای فاجعه بار آن را هم اضافه کرد.
>
:: کارگاه ها : اطلاعيه کارگاه ::

AWT IMAGE

>
:: اخبار پايگاه : اعتراض انجمن‌های علمی به رئيس جمهور در مورد بودجه تحقيقات کشاورزی در سال 94 ::
 | تاريخ ارسال: 29/9/1393 | 
اعتراض انجمن‌های علمی به رئيس جمهور در مورد بودجه تحقيقات کشاورزی در سال 94
اتحاديه انجمن‌های علوم کشاورزی ايران با ارسال نامه‌ای به دکتر روحانی از کم‌توجه‌ی دولت به بخش کشاورزی، بويژه تحقيقات کشاورزی، در لايحه بودجه سال 1394 ابراز نگرانی کرد. در اين نامه از بخش کشاورزی به عنوان عامل مؤثری در تقويت اقتصاد مقاومتی، اشتغال‌زايی و پايداری منابع ياد شده است. انجمن‌های علوم کشاورزی مدرن کشور کمبود سرمايه را مانعی برای افزايش توليد با تکيه بر بهره‌وری دانسته‌اند. اعضای اين اتحاديه همچنين با ذکر اين نکته که بودجه بخش کشاورزی در سال 1394 حتی تورم برآورد شده در لايحه را نيز فراهم نمی‌کند هشدار دادند که غفلت از بخش کشاورزی باعث خروج سرمايه از اين بخش خواهد شد. در پايان اعضا به اتفاق از رياست جمهوری درخواست کرده‌اند تا نحوه تخصيص بودجه به بخش کشاورزی و به طور خاص تحقيقات کشاورزی در سال 1394 تغيير کند. 
>
:: اخبار پايگاه : همايش جايزه ايمنی ::
 | تاريخ ارسال: 15/9/1393 | 
AWT IMAGE
>
:: اخبار پايگاه : خبرنامه ايمنی زيستی - آبان ماه 1393 ::
 | تاريخ ارسال: 8/9/1393 | 
AWT IMAGE
>
:: اخبار پايگاه : کارگاه آموزشی-20 و 21 آذر ::
 | تاريخ ارسال: 8/9/1393 | 
AWT IMAGE
>
:: اخبار پايگاه : دومين کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی‌های نوين زيستی ::
 | تاريخ ارسال: 1/9/1393 | 
AWT IMAGE
>
:: اخبار پايگاه : کارگاه آموزشی- 24 الی 29 آبان 93 ::
 | تاريخ ارسال: 24/8/1393 | 
AWT IMAGE
>
:: اخبار پايگاه : انتخاب چهره تاثيرگذار و دانشور برتر جوان در حوزه بيوتکنولوژی ::
 | تاريخ ارسال: 11/8/1393 | 
AWT IMAGE
>
:: اخبار پايگاه : کارگاه آموزشی-17 آبان 93 ::
 | تاريخ ارسال: 11/8/1393 | 
AWT IMAGE
>
:: اخبار پايگاه : اطلاعيه کارگاه آموزشی ::
 | تاريخ ارسال: 7/8/1393 | 
AWT IMAGE
>
:: اخبار پايگاه : فراخوان اهدای نمونه‌های زيستی ::
 | تاريخ ارسال: 3/8/1393 | 
AWT IMAGE
>
:: اخبار پايگاه : همايش الکترونيکی يافته‌های نوين در محيط زيست و اکوسيستم‌های کشاورزی ::
 | تاريخ ارسال: 30/7/1393 | 
اولين همايش الکترونيکی
يافته‌های نوين در محيط زيست و اکوسيستم‌های کشاورزی
AWT IMAGE
 
>
:: اخبار پايگاه : تجاری سازی محصولات علمی و نوآورانه ::
 | تاريخ ارسال: 30/7/1393 | 
حمايت از شرکت‌های دانش‌بنيان جهت
تجاری‌سازی نتايج حاصل از تحقيق و پژوهش و ورود محصولات علمی و نوآورانه به اقتصاد کشور
>
:: اخبار پايگاه : کارگاه آموزشی ::
 | تاريخ ارسال: 30/7/1393 | 
کارگاه آموزشی
بيان پروتئين‌های هتروژن در سيستم‌های يوکاريوتی مخمری
AWT IMAGE
>
:: اخبار پايگاه : سند ملی زيست فناوری بازنگری می‌شود ::
 | تاريخ ارسال: 30/7/1393 | 
سند ملی زيست‌فناوری بازنگری می‌شود
AWT IMAGE
 
>
:: اخبار پايگاه : سخنرانی علمی- 5 آبان ::
 | تاريخ ارسال: 30/7/1393 | 
سخنرانی علمی
شناسايی انواع مواد مخدر صنعتی و گياهی و راه‌های پيشگيری از اعتياد

 
>
:: اخبار پايگاه : اطلاعيه مجموعه کارگاه‌های آموزشی ::
 | تاريخ ارسال: 23/7/1393 | 
>
:: اخبار پايگاه : کارگاه آموزشی- مطالعه برهم‌کنش‌های بين‌مولکولی (پيشرفته) ::
 | تاريخ ارسال: 15/7/1393 | 
کارگاه آموزشی مطالعه برهم‌کنش‌های بين‌مولکولی (پيشرفته)
AWT IMAGE
>
:: صفحه اصلی : کشاورزی علم درجه چندم ::
                                                                     کشاورزی علم چندم؟
نويسنده: منصور اميدی - استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
کشاورزی از بخش‌های آسيب پذير جامعه است و نياز مداوم به حمايت دارد، عدم توجه به کشاورزی، به معنی عدم توجه به محيط زيست و منابع طبيعی و از همه مهم‌تر منابع آبی است. در حال حاضر در کشور ما منابع آبی به شدت در حال نابودی است و جالب است که خود اين کشاورزی و عدم توجه به محيط زيست، عامل اساسی اين نابودی است. در بسياری از مناطق، آب‌های فسيلی از اعماق زمين خارج و با مصرف بی رويه و بی برنامه، به محصولات برنامه ريزی نشده و هدر رفت‌های مختلف تبديل می‌شود. بهره-برداری از جنگل‌ها و مراتع به شدت تخريبی است. درياچه‌ها و تالاب‌ها به سرعت در حال نابودی است. علاوه بر همه اين موارد، بايد تغييرات اقليم و پيامدهای فاجعه بار آن را هم اضافه کرد.
>
اخبار بيوتکنولوژی
AWT IMAGE
::
مجله‌های علمی

دو فصل نامه علمی- پژوهشی

مهندسی ژنتيک و ايمنی زيستی

AWT IMAGE

*********

فصل نامه علمی- ترويجی

ايمنی زيستی

AWT IMAGE

::
گراميداشت
نشست بين المللی گفتگوی بورلاگ
23 تا 25 مهر 93
(آمريکا)
AWT IMAGE
*****
مراسم گراميداشت صد سالگی نورمن بورلاک
4 الی 6 شهريور 93
(ايران)
AWT IMAGE
::
آموزشی آتی
::
همايش‌های آتی
 اولين همايش سراسری "کشاورزی و منابع طبيعی پايدار"
(10 بهمن ماه 1392)
**********
سومين همايش پيشرفت و توسعه علمی کشور
 (29 و 30 بهمن 1392)
**********
سيزدهمين همايش ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومين همايش ملی علوم و تکنولوژی بذر ايران
(4 الی 6 شهريور 1393)
AWT IMAGE
**********
اولين همايش الکترونيکی يافته های نوين در محيط زيست و اکوسيستم های کشاورزی
(آذر ماه 1393)
AWT IMAGE
::
تاريخ

دوشنبه

 6/11/1393

::
ورود كاربران
نام کاربری
رمز عبور
ورود خودکار
بازيابی رمز عبور
::
آمار كاربران
:. كل کاربران ثبت شده: 30
:. کاربران حاضر در وبگاه: 0
:. ميهمانان در حال بازديد: 2
::
آمار بازديدها
تمام بازديد‌ها: 159124
بازديد 24 ساعت قبل: 940
::
انجمن ایمنی زیستی ایران Biosafety Society of Iran
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.117 seconds with 1152 queries by AWT YEKTAWEB 2570